English  中文版

闭馆公告
18-10-03, 10:17 AM

各位观众:

       因我馆设备维修,10月4日(周四)闭馆一天,10月5日(周五)——10月7日(周日)正常开放,由此给您带来的不便敬请谅解。

       特此公告。

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               安徽中国徽州文化博物馆

                                                                                                                                                                      2018年10月3日

友情链接:安徽文化云   地址:安徽省黄山市机场迎宾大道50号    电话:0559-2574222